Oplossing op uw maat

Ons doel bestaat erin om uw afvalstroom zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te verwerken.

Niet alleen het verwerken naar een organisch bodemverbeterende meststof, maar ook uit de afvalstoffen wordt groene energie gehaald door het vergistingproces.

Door een WKK-installatie leveren wij 'groene' stroom voor ongeveer 2000 gezinnen.

Afvalstoffen

Plantaardige afvalstromen :

 

          - tarwegist producten

          - maiszetmeel

          - plantaardige olien

          - supermarkt overschotten

             (niet meer geschikt voor menselijke consumsie)

          - restproducten bij de productie van biodiesel

          - plantaardig vet

 

 

Dierlijke bijproducten :

 

          - resten door bereiding van maaltijden

          - glycerines

          - maagdarm inhouden

          - flotatieslibs horeca

          - supermarkt overschotten

             (niet meer voor menselijke consumptie geschikt)

          - frituurolie

          - dierlijk vet

 

Agrarische mest

De mestverwerking bevat zowel de vloeibare als de vaste mest van varkens.  

 

          - Zeugen en Biggen mest

          - Mestvarkens mest

          - Dikke fractie varkensmest

 

Landbouw gerelateerd
groenten- &  fruitafval

          - Mais

          - Gras

          - Graan en graanresten

          - Veevoeder stof en resten

          - Bedorven groenvoeders

          - Aardappelen en afgeleiden

          - schillen van fruit en sappen

          - wortelen , erwten , bonen , ajuinen, ...